Hioki RM3542-51 电阻测试仪

- Thang đo điện trở:

   + 100mΩ(Max.120mΩ)~100Ω(max.120Ω)/độ phân giải 0.1μΩ

   + 1000mΩ(max.1200mΩ)~1000Ω(max.1200Ω)/ độ phân giải 1mΩ

- Hiển thị: Màn hình LCD 240 × 64 dot Đen trắng, có đèn nền LED trắng

- Độ chính xác:

   + Ở thang 100mΩ là ±0.015 % rdg. ±0.002 % f.s

   + Ở thang 1000Ω là ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s

- Dòng kiển tra:

   + Ở 100mΩ là 100mA DC

   + Ở 100MΩ là 100nA DC    

- Điện áp hở: 20V DC max.

- Tỉ lệ lấy mẫu: Nhanh, Trung bình, Chậm, 3 lựa chọn

- Thời gian đo: 

   + Nhanh: 0.9ms

   + Trung bình: 3.6ms

   + Chậm: 17ms

- Giao tiếp: RS232C, Máy in, GP-IB

- Giao tiếp I/O bên ngoài: Trigger, Hold input, Đầu ra so sánh, cái đặt cấu hình thiết bị đầu cuối

- Nguồn: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz, 30 VA max

- Kích thước: 260x88x300mm

- Khối lượng: 2.9kg

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化