Máy phát xung, phát hàm

Máy phát xung tạo ra các tín hiệu chuẩn về biên độ, tần số, dạng sóng dùng trong thử nghiệm và đo lường. Các máy tạo hàm cũng thường là máy phát RF với 3 dạng sóng đặc trưng là sóng vuông, sóng tam giác và sóng hình sin.
  • Tất cả
  • EAST TESTER
  • TEXIO
  • BKPRECISION
  • TTI
  • KEYSIGHT
  • Lisun
  • KEITHLEY
  • EZ DIGITAL
  • SIGLENT
  • KIKUSUI
  • METRIX
  • PROTEK
  • Rohde & Schwarz
  • PICO
  • OWON
  • Multimetrix
  • UNI-T
  • PINTEK
  • LECROY
  • Matsusada
  • Promax
  • HIOKI
  • GLOBAL
  • TEKTRONIX
  • RIGOL
  • GW INSTEK