HIOKI L9842-11 노란색 케이블 (for Hioki FT6031-50)

Dùng cho Máy đo điện trở đất Hioki FT6031-50

Yellow color

10 m (32.81 ft)

Equipped with winder

Detail

Datasheet

  • 품질 보증
  • 공인 보증
  • 집으로 배달
  • 간단하게 거래하기