LCR 미터 Hioki L2001 용 Pincher 프로브

Thông số kỹ thuật :

Chiều dài cáp 73 cm

Cấu hình cặp 4 cực

Khoảng cách điện cực tip: 0,3 (0,01 in) đến 6 mm (0,24 in)

  • 품질 보증
  • 공인 보증
  • 집으로 배달
  • 간단하게 거래하기