Máy đo điện trở cách điện HIOKI IR4057-20

 

Điện áp thử: 50, 125, 250, 500, 1000 VDC

Gải đo: 100, 250, 500, 2000, 4000 MΩ

Cấp chính xác: ±4% rdg.

DCV: 4.2V (0.001V) đến 600V (1V)

Cấp chính xác: ±1.3% rdg. ±4 dgt

ACV: 420V (0.1V) / 600V (1V)

Cấp chính xác: ±2.3% rdg. ±8 dgt.

Điện trở: 10 Ω (0.01 Ω) đến 1000 Ω (1 Ω)

Cấp chính xác: ±3 % rdg. ±2 dgt

Hiển thi:: Semi-transmissive FSTN LCD with back lighting, bar-graph indicator

Response time: Approx. 0.3 second for PASS/FAIL decision

Chức năng khác: Indicate MΩ measurement value after a lapse of one minute, Live circuit indicator, Automatic electric discharge, Automatic DC/AC detection, Comparator, Drop proof, Auto power save

Nguồn cung cấp: LR6 (AA) alkaline batteries × 4 Continuous use

Kích thước, trọng lượng:159 mm W × 177 mm H× 53 mm D, 640 g

Phụ kiện kèm theo: Dây đo L9787 ×1, dây đeo ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, 4 pin LR6 (AA)

Chi tiết
  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch