Pincher Probe for LCR Meter Hioki L2001

Thông số kỹ thuật :

Chiều dài cáp 73 cm

Cấu hình cặp 4 cực

Khoảng cách điện cực tip: 0,3 (0,01 in) đến 6 mm (0,24 in)

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment