HIOKI 3281 HIOKI 3281 AC DIGITAL CLAMP METER ON HiTESTER

– Đo lường hiện tại lên đến thử nghiệm 600A

– Đa chức năng của AC hiện tại, điện áp, tần số, sức đề kháng và sóng giá trị đỉnh

– Loại không cầu chì bảo vệ lên đến 600 V AC

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment