HIOKI Vietnam, Thiết bị đo điện, đồng hồ vạn năng, ampe kìm, thiết bị đo lường
Facebook
Flag Counter
Flag Counter
Partners

New products
         
Price: 1.100.000 VND
Price: 750.000 VND
Price: 1.686.820 VND
Online in Hà Nội
Mr Giang: 0976.59.59.68
Mr Biển : 01262.105.307
Mr Chiến: 0987.222.477
Mr An : 0966.714.333
Mr Hữu : 0936.415.843
Mr Hùng : 0985.112.864
Mr Tiến : 0934.616.395
Mr Sơn : 0912.481.996
Mr Đức : 0979.751.833
KD Dự án: 0904.103.179
Online in Hồ Chí Minh
Mr Linh : 08 684 62221
Mr Nam : 0973.335.769
Mr Quân : 0972.124.827
Mr An : 0945.215.165
Mr Bảo : 01259.48.59.32
Mr Hảo : 01642318388
Online in Đà Nẵng
Quốc Hiền: 0906.386.828
Thanh Hiền: 0165.328.6074
Your shopping cart
Promotion Products
Partners


Counter: 1730186
Home
|
Quotes
|


EMIN Vietnam Joint Stock Company

Office in Ha Noi City:

Add :  No 8A, Hoang Cau Moi Street, Dong Da District, Ha Noi, Vietnam

Tel   : (+84-24) 35.381.269 - (024) 35.381.270 - (+84-24) 35.381.271 - (+84-24) 35.381.272

Fax  : (+84-24) 35 190 360;        Email: hn@emin.vn

Office in Ho Chi Minh City

Add : No 218, Cong Hoa Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel   : (+84-28) 3811 96 36   - (+84-28) 3811 93 59  - (+84-28) 3811 62 13 

Fax  : (+84-28) 3811 95 45     Email: hcm@emin.vn

Office in Da Nang City

Add :  No 112A Le Dinh Ly Street, Vinh Trung Ward, Thanh Khe District, Da Nang City, Vietnam

Tel   : (+84-236) 374 77 11 - (+84-236) 374 77 22 - (+84-236) 374 77 33

Fax  : (+84-236) 374 77 44     Email: dn@emin.vn

,